CARA MEMAKAI KASUT

Ram Kumar seorang murid  kategori ADHD sering memakai kasut tidak lengkap. Ini adalah disebabkan dia mempunyai tumpuan yang cetek. Persekitaran akan mempengaruhi tumpuannya.


Fasihah adalah seorang murid  kategori Cerebral Palsy. Dia memakai kasut yang ditempah khas mengikut bentuk tapak kakinya. Dia juga sering dibantu oleh orang lain ketika memakai kasut.